O Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica - jedinečné mesto s neopakovateľnou atmosférou. Na jej území sa nachádza 201 národných kultúrnych pamiatok.
V r. 1993 bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Dejiny mesta sa začali písať pred r. 1238, kedy boli udelené Banskej Štiavnici privilégiá kráľovského mesta. Jej história je úzko spätá s baníctvom, o čom svedčí aj erb, kde je na modrom štíte zobrazené strieborné opevnenie a zlaté banské nástroje. Banskoštiavnický rudný revír bol v ťažbe striebra v niektorých obdobiach od 13. do konca 18. storočia najproduktívnejším zo všetkých banských revírov v Európe a aj v ťažbe zlata patril k významným producentom.
Keď v roku 1762 Mária Terézia zriadila v Banskej Štiavnici Banícku akadémiu - prvú vysokú školu technického charakteru na svete, mesto sa stalo centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe.
S hospodárskym rozvojom išiel ruka v ruke aj stavebný a kultúrny rozmach mesta. Veľké prestavby zaznamenalo mesto v 16. stor., keď sa pred tureckým nebezpečen­stvom uzavrelo dvojitým pásom opevnenia s bránami na prístupových cestách a s dvomi renesančnými protitureckými pevnosťami, Starým a Novým zámkom.

Srdcom mesta je Námestie sv. Trojice obkolesené honosnými meštianskymi domami. V jeho strede sa vypína morový stĺp so súsoším sv. Trojice zo začiatku 18. stor. Medzi architektonické skvosty patria sakrálne stavby - neskorogotický Kostol sv. Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, klasicistický Evanjelický kostol, ktoré vyrážajú dych svojou krásou. Už z diaľky púta pozornosť vari najpôvabnejšia z domi­nánt mesta - baroková Banskoštiavnická kalvária - komplex sakrálnych stavieb citlivo zasadený do prírodného prostredia. Dodnes svedčia o zašlej sláve baníckeho mesta aj významné účelové budovy, starobylý Kammerhof - sídlo banskej komory, Radnica, Klopačka a 11 objektov bývalej Baníckej akadémie.


Príroda v Banskej Štiavnici

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa rozprestiera na ploche 77 630 ha. Štiavnické vrchy sú rozlohou najväčším vulkanickým pohorím Slovenska s rozmanitou faunou a flórou. Na ich území sa nachádza množstvo historických a technických pamiatok.

Na území Štiavnických vrchov bolo opísaných vyše 80 minerálov, pozoruhodný je napríklad aj unikátny holubníkový kremeň. Vzácnosťou oblasti sú aj minerálne termálne pramene, ktoré vyvierajú v Sklených Tepliciach a vo Vyhniach.

Najvyšším bodom Štiavnických vrchov je Sitno - 1009 m n.m. Národná prírodná rezervácia Sitno je domovom niekoľkých chránených rastlín a živočíchov. Archeologické nálezy potvrdzujú, že povesťami opradený vrchol Sitna bol osídlený už v praveku. Z obdobia stredoveku sa tu zachovali zvyšky kamenného hradu.

Banská činnosť zanechala nezmazateľné stopy na charaktere krajiny. Rozvoj baníctva si vyžadoval neustále nové metódy dobývania rúd, čerpania vody a zdokonaľovanie úpravárenských zariadení. V banskoštiavnickej oblasti bol od začiatku 16. do polovice 19. storočia vybudovaný unikátny banský vodohospodársky systém, ktorý pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov s celkovým objemom 7 miliónov m3. Tajchy boli pospájané zbernými, náhonovými a spojovacími jarkami. Vzhľadom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda náhonovými jarkami rozvádzala k jednotlivým banským zariadeniam. Dodnes sa zachovalo 23 tajchov, ktoré slúžia na rekreáciu a rybolov.

V CHKO Štiavnické vrchy je 5 náučných chodníkov a množstvo turistických trás, ktoré poodhalia návštevníkom nielen prekrásne prírodné scenérie, ale aj diela ľudského umu, citlivo zasadené do prírodného prostredia.


Okolie Banskej Štiavnice

Aj okolité lokality Banskej Štiavnice sa môžu popýšiť významnými architektonickými a technickými pamiatkami.

V hlbokej doline Hodrušského potoka, pozdĺž cesty sa tiahne obec Hodruša-Hámre. v ktorej sa nachádza pôvodne gotický kostol sv. Mikuláša, neskorogoticky kostol sv. Petra a Pavla a klopačka zo 17. stor.

Stará banská osada Vyhne patrí k najstarším strediskám výroby železa v stredoslovenskej banskej oblasti. Liečivé železité pramene tu už v 15. stor. podmienili vybudovanie kúpeľov. Zvláštnosťou je prírodná rezervácia Kamenné more.

Prvá zmienka o termálnych kúpeľoch Sklené Teplice pochádza zo 14. stor. Najvyhľadávanejšou atrakciou je tu jaskynný kúpeľ - parenica. Strediskom významných technických objavov, sídlom banskej školy a banskej nemocnice bola v minulosti obec Štiavnické Bane. Dominantou Štiavnických Baní je barokový komplex kláštora rehole hieronymitánov s kostolom z prvej pol. 18. stor, zachovala sa aj časť renesančného opevnenia a bašta.

Skvostom okolia Banskej Štiavnice je barokový kaštieľ vo Svätom Antone. Pri jeho stavbe bola využitá kalendárna symbolika: má 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb, 365 okien. Kaštieľ patril rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcom. Posledným užívateľom kaštieľa bol bulharský cár Ferdinand Coburg. Interiéry sú zariadené dobovým nábytkom, s množstvom obrazov, fotografií a poľovníckych trofejí. V kaštieli je tiež poľovnícka expozícia a expozícia Coburgovská kuchyňa. Pozornosť si zasluhuje aj park pri kaštieli s jazierkami a ďalšie pamiatky v obci.


Podujatia v Banskej Štiavnici

Do Banskej Štiavnice každoročne priláka tisíce návštevníkov nielen bohatá história mesta,vzácne pamiatky či prírodné krásy, ale aj množstvo kvalitných kultúrno-spoločenských a hudobných podujatí...

V máji sa na Starom zámku koná Festival kumštu, remesla a zábavy. Návštevníci si tu môžu vyskúšať svoju zručnosť v tradičných slovenských remeslách.

Na začiatku júla prebieha letný jazzový festival Jazznica na ktorom účinkujú mnohí domáci aj zahraniční jazzoví umelci (albánska speváčka Elina Duni, maďarská speváčka Veronika Harcsa, moravská speváčka a huslistka Iva Bittová...). Festival prebieha v priestoroch banskoštiavnického Kostola sv. Kataríny a tiež v štýlovom prostredí kaviarne Divná pani.

Atmosférou stredoveku ožije historické centrum mesta v polovici júla počas podujatia Animatus Lusus (Živé šachy), ktoré priblíži divákom tajomstvá šachu, ale aj krásu šermiarskeho umenia a chladných zbraní.

Koncom júla bude počas troch dní vládnuť mestu klasická hudba a violončelo. Koncerty Festivalu peknej hudby odznejú v priestoroch Starého zámku a Kaštieľa vo Sv. Antone.

Remeselníci z celého Slovenska sa stretnú v auguste na Námestí sv. Trojice na tradičnom podujatí Nezabudnuté remeslá. K tomu ešte trh, tradičné jedlá, vystúpenia hudobných súborov a veľa dobrej zábavy.

V auguste prinesie najnovšie európske trendy v divadelníctve, poézii a hudbe Európsky festival poézie, divadla a hudby - Cap á l'Est. Sú pripravené koncerty, dramatizácie básnických textov, divadelné predstavenia, čítania z najnovšej tvorby európskych autorov.

Najvýznamnejšou udalosťou roka v Banskej Štiavnici sú Salamandrové dni, tradičné mestské slávnosti v septembri s bohatým kultúrnym programom a tradičný večerný historický Salamandrový sprievod, vychádzajúci z tradícií baníctva a akadémie v meste.1. Banskoštiavnická realitná kancelária • celder@realitycelder.sk • +421 903 530 980 • +421 903 905 980 (volajte toto číslo pre komunikáciu v angličtine)

Copyright © 2017 Všetky práva vyhradené!         Predaj a prenájom nehnuteľností        Predaj exkluzívnych bytov        Predaj stavebných pozemkov